Blansko má 4* hotel - a to také díky našim studentům!


Bývá už dlouho zvykem, že podniky a instituce v regionu žádají naši školu
o zajištění různých odborných činností, které rozšiřují nabídku jimi pořádaných akcí. Jen za minulý školní rok můžeme jmenovat účast našich studentů
na prezentačním stánku partnerských měst města Blanska, realizaci rautu
pro zahraniční delegaci při příležitosti 50. výroční partnerství s italským Scandianem, další raut při oslavách čtyřiceti let MŠ Divišova, animační programy pro akce hotelu Panorama a zámku Křtiny a další.

Ovšem tak vysoce odborné zadání, jaké pro naše studenty měl hotel Panorama Blansko na jaře 2016, to se běžně nestává. V rámci rozhodnutí vedení tohoto hotelu zvýšit úroveň poskytovaných služeb z kategorie 3* na kategorii 4* byla škola oslovena s nabídkou, aby část odborné praxe vybraných studentů proběhla formou přípravy této kategorizační agendy.


Vskutku nejde o zadání jednoduché, vždyť o tom, zda podle přísných pravidel Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky může být hotel zařazen do čtyřhvězdičkové kategorie, rozhoduje mnoho desítek různých položek – od rozlohy každého pokoje až po např. možnost pronájmu sportovního vybavení.

Projít všechny povinné položky (a také bezpočet volitelných položek) tohoto složitého systému, puntičkářsky zkontrolovat každý detail v nabízených službách, absolvovat důsledný průzkum přímo na místě (od rozhovorů s vedoucími pracovníky hotelu až po fyzické měření podlahové plochy jednotlivých typů pokojů), zpracovat zjištěné údaje a v hodnotící tabulce propočítat, zda hotel dosahuje potřebného počtu bodů, to je vskutku úkol pro profesionály.
A my jsme proto maximálně pyšní na naše studenty, kteří toto nelehké zadání řádně a ve smluveném termínu splnili a zdárně svou několikatýdenní práci zakončili prezentací výsledků řediteli hotelu Panorama, ing. Lachmanovi.

Ten vyjádřil mladým „inspektorům“ nejen poděkování za kvalitní a mnohdy skutečně mravenčí práci, ale rovněž uznání za to, na jaké profesionální výši celý proces probíhal a jak hodnotný výstup se jejich snažením podařilo pro hotel vygenerovat. A o tom, že to pan ředitel myslel skutečně vážně, svědčí nejlépe fakt, že každému ze zúčastněných žáků byla ihned nabídnuta možnost absolvování zbylé části odborné praxe a dokonce brigády právě ve službách hotelu Panorama.


Čtveřici z třetího ročníku oboru Cestovní ruch – Vlastě Popelákové, Silvě Fidlerové, Kristýně Vyhlídalové a Ondřeji Kopuletému tří proto velké poděkování ze strany vedení školy a vlastně také všech, kterých se týká cestovní ruch v našem městě.
Za to, že i jejich přičiněním disponuje město Blansko svým prvním hotelem
v kategorii****, což je pro návštěvníky i obyvatele velmi příznivá zpráva. Brána Moravského krasu i samotný hotel Panorama, který každým rokem zvyšuje svůj standard způsobem v našem regionu nebývalým, si to bezesporu zaslouží.


13. červen 2016
2011 © Střední škola gastronomická, s.r.o. / tel.:+420 516 411 755, +420 602 750 035 / by fvB | Realman® CMS