Takovou vernisáž jsme tu ještě neměliKdyž byla Střední škola gastronomická, s.r.o. požádána vedením společnosti Počítačové systémy a technologie s.r.o. o zajištění gastronomických služeb v rámci vernisáže své výstavy o historii počítačů ve výstavní síni blanenské knihovny, mělo jít o víceméně běžnou objednávku, jakých obdržela škola v posledním období desítky.

Ukázalo se však, že příprava občerstvení a realizace obsluhy v pátek 9. září 2016 se stala nečekaným triumfem nástavbové třídy GM 2, která dostala zabezpečení slavnostního zahájení této výstavy na starosti jako skupinové zadání z předmětu Komplexní praktická cvičení. V reálu to znamenalo, že i když po celou dobu se mohli spolehnout na pedagogickou koordinaci a konzultaci s odborným garantem, p. Martinem Jaglářem, bylo zabezpečení akce v podstatě na nich samotných, a to např. o včetně toho, že si suroviny na jednotlivé výrobky studené kuchyně nakoupili ze školního rozpočtu sami.

Že se nástavbářům jejich odpovědná práce povedla, bylo možno posoudit při samotné akci, kdy se ze strany několika desítek hostů opravdu nešetřilo slovy uznání a pochval za kvalitu i estetickou stránku gastronomické části vernisáže
a několikrát zazněla i věta „Takovou vernisáž jsme tu ještě neměli!“
Také z hodnotícího dopisu, který autoři výstavy zaslali škole po skončení akce,
se dá vyčíst spokojenost s volbou naší školy:

Děkujeme za výbornou přípravu a servis na vámi připraveném rautu při vernisáži
s názvem Historie počítačů pořádaných v městské Knihovně Blansko. Všichni návštěvníci si pohoštění moc chválili a byli příjemně překvapeni, protože bylo bohaté a profesionálně připravené.

Bc. Pavla Svobodová
Počítačové systémy a technologie s.r.o.


Především však mohou být studenti nástavbové třídy spokojeni sami, neboť prokázali, že si s podobným zadáním umí samostatně poradit, a to je ten nejlepší výsledek nejen pro jejich nadcházející odbornou maturitu, ale hlavně pro následný vstup do světa praxe. Patří jim tedy poděkování a také gratulace za to, že se již dokážou projevit jako zkušení pracovníci v oboru.
16. září 2016
2011 © Střední škola gastronomická, s.r.o. / tel.:+420 516 411 755, +420 602 750 035 / by fvB | Realman® CMS