Doprava jako téma exkurze - od železnice po autobusy RegioJetuVe čtvrtek 13. října vyrazili naši studenti na první mimoblanenskou exkurzi
v letošním školním roce. Akce byla určena prvnímu a druhému ročníku oboru
Cestovní ruch a také prvnímu ročníku zcela nového oboru Palubní stevard.
Za doprovodu pedagogického dozoru žáci absolvovali nejdříve Preventivní
vlak Českých drah, stevardi následně pokračovali exkurzí do brněnské
pobočky Student Agency, kde se seznámili mimo jiné i s přímým
odbavováním cestujících.

Prvním bodem programu však byl tzv. Preventivní vlak bezpečné železnice,
který absolvovali všichni přítomní žáci. Jedná se o projekt Českých drah
ve spolupráci se Správou železničních dopravních cest (SŽDC), jenž si klade
za cíl zvýšit bdělost a předvídavost mladistvých v chování na železnici
a snížit tak vysoké počty každoročních úmrtí spojených s vlakovou dopravou.
Netradiční projekt sestával ze speciálního vlaku přistaveného v areálu
brněnské Malé Ameriky, v němž žáci nejprve zhlédli studentský film „To nedáš!“,
upozorňující na rizika nebezpečného a bezohledného chování nejen na železnici.
Poté žáci zhlédli práci hasičů při cvičném vyprošťování z vraků automobilů.
Zájemci si mohli také potěžkat hydraulické nůžky, svorky a jiné používané
nástroje, které dokázaly, že takový hasič potřebuje nutně kromě odvahy a ochoty
nasadit vlastní život také velmi dobrou fyzickou kondici. Velice přínosný byl
pro žáky interaktivní nácvik první pomoci za asistence záchranářů, tyto poznatky
si totiž jistě odnesou i dále do života. Poslední částí programu Preventivního
vlaku pak byla prezentace pracovníka Českých drah spojená s diskusí žáků.
Tématem se staly opět mnohdy zbytečné nehody a incidenty při vlakové dopravě,
podpořené navíc odstrašujícími snímky přímo z míst takových nehod.


Kvůli ne zrovna ideálnímu počasí dostali žáci po Preventivním vlaku krátký
rozchod s možností občerstvení. Obor Palubní stevard s několika zájemci
z řad Cestovního ruchu se následně přesunul na navazující exkurzi
ve Student Agency.

Exkurze ve společnosti Student Agency začala v prostorách prodejního místa
na Benešově ulici v Brně. Žáci si prohlédli klientské prostory prodejního
místa s kavárnou a dověděli se informace o práci prodejců.
Poté jsme se přesunuli na autobusové nádraží Grand, odkud vyjíždí žluté
autobusy společnosti Student Agency. Žáci studijního oboru palubní stevard
si tak mohli zblízka prohlédnout autobus, celé jeho vybavení a přípravu
autobusu před vyjetím.


Průvodce nám dělal zkušený stevard Jakub, který žáky provedl autobusem,
ukázal a upozornil na všechny důležité úkony, které je třeba vykonat
před samotným odbavováním cestujících. Žáci tak zjistili, co vše je třeba
před odjezdem v autobuse nachystat, ať už se jedná o tiskoviny, přípravu
kávovaru či nastavení a spuštění audio-vizuálního zařízení. Stevard seznámil
žáky i s problematikou odbavování cestujících, které jim poté názorně předvedl.
Studenti pozorovali stevardovu práci a aktivně se doptávali na další informace.

Velké díky patří jak stevadrovi Jakubovi, jenž nám velmi ochotně osvětlil všechny
náležitosti své práce, tak vedení společnosti Student Agency, které nám umožnilo
exkurzi, z níž byli žáci nesmírně nadšeni.
19. říjen 2016
2011 © Střední škola gastronomická, s.r.o. / tel.:+420 516 411 755, +420 602 750 035 / by fvB | Realman® CMS