Zájezd do Třebíče nabídl pro každého něcoDalší z řady školních odborně-vzdělávacích zájezdů se uskutečnil v prosinci 2016 a jeho cílem bylo půvabné město na Vysočině – starobylá Třebíč, zapsaná na seznam Unesco. Jak už bývá zvykem, soustředily se jednotlivé body bohatého programu na zajímavosti, které doplnily výuku různých předmětů na naší škole.

První zastávkou bylo nové Ekotechnické centrum Alternátor, ve kterém se studenti mohli velmi poutavou formou dozvědět spoustu informací o udržitelných zdrojích energie, projít se maketou typické současné domácnosti se zaměřením na její energetické využívání anebo se projet prvním výtahem na sluneční pohon v ČR. Bezpochyby nejzajímavější částí exkurze byla ovšem projekce na kouli, zavěšené v prostoru, která symbolizovala planetu Zemi. Moderátor takto prezentoval nejrůznější projevy počasí, noční pokrytí světlem v různých státech anebo třeba hustotu letecké dopravy nad celým světem.

Dalším bodem programu byla návštěva známé baziliky sv. Prokopa, kde bylo možné obdivovat atmosféru románsko-gotické architektury i další památky na dlouhou historii chrámu, jako např. fresky v kapli, které byly vlastně jakýmisi středověkými komiksy. Zvláště působivá byla návštěva podzemí v čele s úchvatnou románskou kryptou.


Následoval oběd ve vyhlášené restauraci Lihovar, která sice dle názvu sídlila v původně lihovarnické budově, ale v současnosti se zde nachází oblíbený třebíčský minipivovar, s jehož prostory a nabídkou se bylo možné také seznámit.

Odpolední část programu patřila světoznámé židovské čtvrti v Třebíči, která je jako jediná židovská památka mimo Izrael zapsána na zmíněný prestižní seznam světového kulturního dědictví. Prohlídka neuvěřitelně zachovalých uliček i typických architektonických detailů, která vyvolala v účastnících představu života v židovské komunitě před staletími, byla završena návštěvou Zadní synagogy. Zde bylo možné seznámit se blíže s historií židovského osídlení města i s dopadem její nejsmutnější kapitoly – holocaustu.


Závěrečná část zájezdu pak byla věnována individuální procházce centrem města na základě výkladu o dalších významných památkách Třebíče - zámku, náměstí, radnici a rovněž největším věžním hodinám v ČR, které asi poutaly největší pozornost.

Zdařilý výlet i tentokrát podpořil filozofii naší školy, která vyjadřuje snahu co nejvíce vzdělávat v reálném prostředí a formou zážitku, neboť prožité je vždycky lepší, než nastudované. Pro zájemce o takto atraktivní podobu učení je proto škola i nadále připravena v organizování těchto akcí pokračovat, vč. výrazného finančního přispění žákům při jejich realizaci.

10. leden 2017
2011 © Střední škola gastronomická, s.r.o. / tel.:+420 516 411 755, +420 602 750 035 / by fvB | Realman® CMS