Místo třídy v kabině letadlaDne 23. 9. 2017 se žáci oboru Palubní stevard a vybraní žáci oboru Cestovní ruch zúčastnili kurzu „Letuškou/stevardem na zkoušku“ pořádaném Českými aeroliniemi, na kterém se dozvěděli spoustu nových informací z letecké dopravy a vyzkoušeli si práci stevarda / stevardky na vlastní kůži. Do Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni, kde se školení konalo, jsme z Blanska vyjížděli prvním ranním rychlíkem.
Odjezd v tak brzkou ranní hodinu nebyl příjemný, leč nadšené očekávání bylo větší, než rozmrzelost z tak časného vstávání.

Kurz se konal ve výcvikovém středisku Czech Aviation Training Centre,
na terminálu 3, kam jsme dorazili v dostatečném předstihu. Ve smluvený čas
se naší skupinky ujala paní Krejčíková a kurz započal. Žáci vyfasovali uniformy leteckého personálu, do kterého se převlékli a po celou dobu konání kurzu byli nastrojeni jako oficiální stevard či stevardka společnosti ČSA.


V první části kurzu, která byla pojata jako přednáška, jsme se od dvou sympatických, zkušených letušek ČSA dověděli spoustu zajímavých informací
od historie letectví a palubních služeb v letadlech, přes podmínky přijetí k tak nádhernému a zároveň velmi náročnému povolání, zdravovědu, meterologii
a bezpečnost až ke každodenním povinnostem stevardů, zejména pak zaměřené na společnost ČSA.

V další části si pak žáci sami vyzkoušeli práci na palubě letadla. Výcvikové centrum má obdivuhodné vybavení, včetně simulačních modelů letadel, ve kterém probíhá
i proškolování již stávajících stevardů společnosti. V reálném prostředí si tak studenti zkusili hlášení, start i přistávání letadla, servis pokrmů a nápojů
a v neposlední řadě i nejočekávanější část – řízenou evakuaci. Všichni se oblékli
do bílých kombinéz a po nafouknuté evakuační skluzavce se sklouzli z letadla dolů.


V poslední části kurzu nás letušky v doprovodu paní Krejčíkové provedly celým výcvikovým centrem, ukázaly nám simulační modely dalších letadel a kokpitů,
ve kterých právě probíhalo školení nových pilotů. Do jednoho z kokpitů nám dokonce dovolily nahlédnout – od pravé pilotní kabiny k nerozeznání.

Výcvikový den uběhl rychleji, než by se kdokoliv z nás nadal a my jsme se
v pozdním odpoledni rozloučili s našimi školiteli a vydali se na cestu domů.
Pro všechny zúčastněné byl kurz nejen obrovským přínosem, ale i nesmírně obohacující a zajímavou zkušeností plnou nezapomenutelných zážitků. Jako doklad o absolvovaném cvičení dostal každý žák diplom se svým jménem potvrzený společností.

Jsme velmi rádi, že se žáci v tak hojném počtu kurzu zúčastnili a projevili tak zájem o nasbírání informací a zkušeností ke svému vysněnému povolání.
Děkujeme Training centru a těšíme se na další spolupráci.


Mgr. Tereza Gregušová, vyučující odborných předmětů oboru Palubní stevard


23. září 2017
2011 © Střední škola gastronomická, s.r.o. / tel.:+420 516 411 755, +420 602 750 035 / by fvB | Realman® CMS